UPM100系列

产品规格
输出功率:自然散热100W
工作温度:-10℃~+70℃
输入电压:90~264Vac
输出电压:12-48Vdc可选
典型效率:88%
外形尺寸:50.8*101.6*34mm(2*4inch)
保护功能:全面的保护功能
安规认证:符合医疗IEC60601、2×MOPP
应用场景:适用于监护仪等医疗设备

型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(Amax) 输出功率(Wmax) 典型效率(%) 外形尺寸(mm)
UPM100-12AH 90~264 12 8.33 100 87  

 

 

50.8*101.6*34

UPM100-13AH 90~264 15 6.67 100 88
UPM100-13-1AH 90~264 18 5.56 100 88
UPM100-14AH 90~264 24 4.17 100 90
UPM100-17AH 90~264 36 2.78 100 91
UPM100-18AH 90~264 48 2.08 100 91